Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van de foto's, teksten, geluids- en beeldfragmenten op onze website zijn wij zeer zorgvuldig te werk gegaan.
Ondanks alle zorgvuldigheid kan het niet uitgesloten worden dat informatie niet actueel, volledig, compleet of correct is.
Daarom behouden wij ons het recht voor om ten allen tijden de informatie op de website te actualiseren, wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op onze website danwel de toepassing daarvan.

Copyright, merken- en productnamen op onze website zijn eigendom van de rechthebbenden en worden door ons gerespecteerd en erkend als zijnde niet ons eigendom.

  • Links op onze website dienen louter als dienstverlening en op de inhoud of design van de gelinkte websites hebben of hadden wij geen enkele invloed.
  • Onze verantwoording beperkt zich tot onze website, hetgeen ook inhoud dat wij een link meteen verwijderen wanneer wij onregelmatigheden vaststellen.
  • Door het aanklikken van een link verlaat u onze website en gaat ook automatisch de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over op de eigenaar en/of auteurs van de betreffende website.