Stichting  TVS  Foundation * Stiftung


Reglement van uitkering


Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een aanvullende studie- toelage voor een beroepsopleiding, na-, bij- of omscholing moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan.

 

A.

De studerende is een afstammeling van de oprichters te weten: de heer Hendrik Struik en mevrouw Gabriele Ingrid Struik-Vollmer;

 

Een rolverwisseling met de wettelijke levenspartner uit categorie B is mogelijk bij ernstige ziekte, invaliditeit, overlijden enz van de afstammeling.
Dit middels een schriftelijke verklaring van een arts of gelijkwaardige instantie en na beoordeling door het bestuur van de stichting.

 

B.

Bij voldoende geldmiddelen, na beoordeling door het bestuur van de stichting TVS, komen ook anderen in aanmerking:

 

een persoon bij voorkeur afkomstig uit ontwikkelings- landen.

 

een studerend kind of kleinkind van een in functie zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester van de stichting TVS, die geen afstammeling is van de oprichters.

 

wettelijke levenspartner van categorie A en B

 

Aan alle categorieŽn wordt een extra mobiliteits- ondersteuning verstrek voor internationale studies.

 

Bepalingen

1.

Een aanvraag voor een aanvullende studietoelage, tegemoetkoming of mobiliteitsondersteuning dient per studie te worden ingediend.

2.

Bedoelde toelagen enz zullen alleen ter beschikking worden gesteld voor het geval betrokkenen geen andere mogelijkheden hebben om een aanvullende toelage enz te verkrijgen.

3.

Aanvragen dienen schriftelijk aan het bestuur van de stichting te worden gericht met een studiebegroting en toegekende e/o toegezegde vergoedingen van andere instanties.

4.

De door het bestuur van de Stichting berekende aanvullende studietoelage enz. moet tenminste Ä 50,- bedragen om uitbetaald te worden.

5.

De aanvullende studietoelage enz worden uitbetaald in de vorm van een gift of renteloze lening.

 

Bij een gift onstaat geen studieschuld!

 

Het bestuur van de stichting ziet een gift wel als een mogelijkheid voor de betrokkenen, een gelijkwaardig bedrag of meerdere kleine bedragen als een schenking aan de Stichting TVS te geven, dit na zijn 50e levensjaar en na zijn/ haar financiŽle mogelijkheden.

 

Bij een renteloze lening onstaat wel een studieschuld! Deze dienen eerst te worden terug betaald aan de stichting TVS op het einde van studie, en binnen een periode van 10 jaar met een minimaal bedrag van Ä 100,- per maand.

 

Werkeloosheid of andere gelijkwaardige sociale omstandigheden geven recht op een tijdelijke ontheffing van deze verplichting. Waarbij de ontheffingsperiode bij de genoemde 10 jaar opgeteld wordt.

 

De studietoelage, tegemoetkoming of ondersteuning.

Een studietoelage, tegemoetkoming of ondersteuning kan worden verstrekt voor:

 

S1.

Les-, college- of cursusgeld.

 

S2.

Boeken en additionele leermiddelen.
Uitsluitend de verplichte, door het instituut voorgeschreven boeken en additionele leermiddelen komen voor een uitbetaling in aanmerking tot een maximum van Ä 450,- per studiejaar.

 

S3.

Reiskosten.
Voor het deelnemen aan een studie is een tegemoetkoming in de reiskosten mogelijk, als de afstand -enkele reis- tussen het woonadres en het studiecentrum minimaal 10 km bedraagt. De maximale reiskosten tegemoetkoming bedraagt maximaal het openbaar vervoer tarief.

 

S4.

Levensonderhoud.
Een renteloze lening voor de huur, energie, kleding, levensmiddelen enz. bij een voltijd studie is mogelijk, dit na individuele beoordeling van het bestuur.

 

S5.

Mobiliteitsondersteuning voor internationale studies.
De aan- en terugreis, 1 vakantiebezoek thuis per studiejaar, taalvoorbereiding, verschil in kosten van levensonderhoud enz. worden door de Stichting TVS volledig vergoed als gift.

 

Een uitbetaling is slechts mogelijk indien de studie voor de eerste maal wordt gevolgd.

 

Uitbetaling na categorie.

A.

van de algemene voorwaarden; S1, S2 en S5 volledig als gift, verdere uitbetalingen als renteloze lening.

 

B.

van de algemene voorwaarden; S1, S2 voor 50% en S5 volledig als gift,verdere uitbetalingen als renteloze lening.

 

Na beoordeling door het bestuur van de stichting TVS kan afgeweken worden van deze normen.

 

Wijze van betalen

De vastgestelde aanvullende studietoelage, tegemoetkoming of mobliteitsondersteuning wordt zo spoedig mogelijk per maand overgemaakt op de bankrekening van de betrokkenen. In bepaalde gevallen direct na het insturen van rekeningen, tickets of andere bewijsstukken.

 

Stand September 2002



Handels-/Traderegister, K.v.K. Amsterdam Nr. 341.58.499